Kurumsal beslenme danışmanlığı; beslenme uzmanları tarafından uygulanan, yöneticilerin ve çalışanların iş hayatlarındaki performansını ve yaşam kalitelerini arttırmak için, sağlıklı beslenme, beden ağırlığı yönetimi, spor ile beslenmenin bir arada yürütülmesi, sağlıklı mutfak koşullarının sağlanması ve menü planlama konularında verilen hizmetlerin bütünüdür.

KURUMSAL BESLENME DANIŞMANLĞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

• İş yeri personelinin sürekli yorgun ve halsiz hissetmesi kan değerlerindeki anormallikten kaynaklanabilmektedir. Doğru ve bireye özel beslenme ile birlikte kan değerleri düzenlenir ve iş verimliliğini artırır.
• İş yerinde motivasyonu ve kuruma bağlılığı artırır.
• Sık sık seyahat ederek çalışan biri farklı kültürler ve dolayısıyla farklı yeme alışkanlıklarıyla çok fazla karşılaşmaktadır. Bu kişiler yemek yeme eylemini iyi yönetir, hızlı ve sağlıklı kararlar almayı sağlar ve başarıyı arttırabilmektedir.
• Sağlık harcamalarını düşürerek, sağlık problemlerine bağlı iş kayıplarını azaltır.
• Sağlıksız beslenme vücut direncini düşürerek hastalıkların artmasına sebep olabilmektedir. Diyetisyen eşliğinde size özel beslenme programlarıyla yeterli ve dengeli beslenirseniz hastalıklara bağlı işe gelmeme oranı düşer.
• Doğru menü planlama eğitimine bağlı mutfakta oluşan atıklar aza iner, satın alma kar eder.
• Spora yönelik motive edici öneriler ve özel beslenme danışmanlığı ile grup içi iletişim artar.

KURUMSAL BESLENME DANIŞMANLIĞINDA NELER YAPIYORUZ?

• Kurum çalışanlarına ve yöneticilere sağlıklı beslenme konusunda eğitim seminerleri yapılır.
• Kurumdaki tüm çalışanların özel olarak vücut bileşim analizleri alınır.
• Kurum çalışanlarının sağlık durumunu saptamak için analize ek olarak tıbbi özgeçmiş ve beslenme alışkanlıklarıyla ilgili anket yapılıp değerlendirmeye alınır.
• Değerlendirme sonucunda riskli grupta bulunan çalışanlara talebe bağlı olarak bireysel beslenme danışmanlığı uygulanır ve haftalık takipleri yapılır.
• Kurumun standartları dikkate alınarak aylık menü planlanır.